Kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định

Đăng bởi CÔNG TY TNHH SKEY VIỆT NAM vào lúc 27/03/2020

Thực hiện Công văn số 4944/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30-9-2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép; nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở, đất ở trên địa bàn tỉnh; tránh rủi ro cho người mua nhà ở đất ở; gây tác động xấu đến thị trường bất động sản và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 5-11, UBND tỉnh đã có công văn số 15019/UBND-NN yêu cầu các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công khai thông tin các dự án nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn tại trụ sở UBND cấp huyện, UBND cấp xã và tại khu đất thực hiện dự án và trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để mọi tổ chức, cá nhân dễ dàng nắm bắt thông tin trước khi thực hiện các giao dịch, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Tổng hợp danh sách các dự án nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để công bố trên trang cổng thông tin điện từ tỉnh Thanh Hóa nhằm thông tin kịp thời cho tổ chức, cá nhân được biết; đồng thời gửi các cơ quan liên quan để dừng thực hiện các quy trình, thủ tục có liên quan đến dự án.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, các dự án phát triển nhà ở thuộc diện phải cấp phép xây dựng theo thẩm quyền; đồng thời hướng dẫn và yêu cầu chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn cam kết phải hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi giao dịch, mua bán đất ở, nhà ở trong dự án; kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật khi chưa đủ điều kiện mua bán đất ở, nhà ở tại các Dự án phát triển nhà ở. Thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin trên trang thông tin điện từ của Sở về các Dự án phát triển nhà ở, các lô đất đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; các khu vực được phép bán nhà ở cho người nước ngoài; có những khuyến cáo để người dân tìm hiểu kỹ các thông tin về quy hoạch, chủ đầu tư, tính pháp lý cùa dự án trước khi tham gia các giao dịch về đất ở, nhà ở.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vi phạm pháp luật về chuyền quyền sử dụng đất không đúng quy định khi chưa đủ điều kiện mua bán đất, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở sai phép, không phép. Trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời thông báo cho cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý theo quy định.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, các Đài phát thanh khu vực tăng cường tuyên truyền, phổ biến để các tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện đúng các quy định về việc thực hiện dự án đầu tư, việc mua bán kinh doanh nhà đất theo quy định cùa pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan. Tuyên truyền, khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân cần liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường, xây dựng và chính quyền địa phương tìm hiểu thông tin dự án trước khi tiến hành giao dịch để tránh rủi ro khi mua nhà, đất không đúng quy định.

Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01-12-2019 đê tông hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: